Skip to content

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling med efterfølgende spisning

Hermed indkaldes til generalforsamling, der afholdes

Mandag den 21. marts 2022 kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes på Nysøgaard – Hillerød Golf, beliggende Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød.

Mulighed for fælles transport:
Til de medlemmer som ikke selv har mulighed for transport til og fra generalforsamlingen tilbyder foreningen fælles transport fra parkeringspladsen ved Teglgårdssøen med afgang kl. 17.40 og afgang fra Nysøgaard – Hillerød Golf efter spisningen. Såfremt man ønsker at benytte sig af den fælles transport, skal man tilmelde sig denne mulighed senest mandag den 14. marts 2022 på enten mail@svendeforeningen.dk eller til Kirsten Larsen på telefon 23 95 22 35

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Foreningens budget for det kommende år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til mail@svendeforeningen.dk eller Margrethevej 22 kld., 3400 Hillerød og være foreningen i hænde senest tirsdag den 15. marts 2022.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
• Ole Stark, formand
• Ulrik Larsen, bestyrelsesmedlem
• Jan Nissen, bestyrelsesmedlem
• Kasper Thaarup Hansen, bestyrelsesmedlem
• Tommy Bruzbewixz, suppleant
9. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, og skal foretages senest mandag den 14. marts 2022 på enten mail@svendeforeningen.dk eller til Kirsten Larsen på telefon 23 95 22 35

Med venlig hilsen

Frederiksborg Svendeforening

Download indkaldelse og dagsorden her: FBSF_generalforsamling_indkaldelse_2022

Back To Top