Skip to content

For at blive medlem (skrevet op til bolig) i Frederiksborg Svendeforening skal du kunne dokumentere svendebrev, lærebrev eller kompetencegivende kursusbevis, og ved indmeldelsen være yngre end 60 år.

  Frederiksborg Svendeforening blev stiftet d. 5. oktober 1873 med det formål at:

  • at understøtte dens medlemmer ved dødsfald
  • at hjælpe trængende medlemmer eller disse enke/enkemænd/samlevere/ægtefæller ved fordeling af legater.
  • at fremskaffe boliger til medlemmerne, og
  • at arrangere selskabelig underholdning og fornøjeligt samvær.

  Som medlem af Frederiksborg Svendeforening kan optages alle personer, der kan dokumentere svendebrev, lærebrev eller kompetencegivende kursusbevis på mindst 8 ugers varighed, og som ved indmeldelsen er yngre end 60 år. Det er bestyrelsens eget skøn, om personen kan blive optaget som medlem, og en evt. afvisning/nægtelse skal således ikke nærmere begrundes.

  Optagelse kan ske ved at udfylde formularen på denne side eller:

  Printe og udfylde optagelsesskemaet og sende det sammen med en kopi af uddannelsespapirer til:

  Frederiksborg Svendeforening
  Margrethevej 22
  3400 Hillerød

  Du kan hente ansøgning om medlemskab her

  Back To Top