Skip to content

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling med efterfølgende spisning

Hermed indkaldes til generalforsamling, der afholdes
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes på Nysøgaard – Hillerød Golf
beliggende Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød.

Mulighed for fælles transport:
Til de medlemmer som ikke selv har mulighed for transport til og fra generalforsamlingen tilbyder foreningen
fælles transport fra parkeringspladsen ved Teglgårdssøen med afgang kl. 17.40 og afgang fra Nysøgaard –
Hillerød Golf efter spisningen. Såfremt man ønsker at benytte sig af den fælles transport, skal man tilmelde
sig denne mulighed senest mandag den 13. marts 2023 på enten mail@svendeforeningen.dk eller til Kirsten
Larsen på telefon 23 95 22 35

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Foreningens budget for det kommende år fremlægges til generalforsamlingens
godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til mail@svendeforeningen.dk eller Margrethevej 22 kld.,
3400 Hillerød og være foreningen i hænde senest torsdag den 16. marts 2023.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Kirsten Larsen, kasserer
Anders Søborg Kjergaard, bestyrelsesmedlem
Jonathan Slott, bestyrelsesmedlem
Anne Gitte Malm, suppleant
9. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, og skal foretages senest mandag den 13. marts 2023 på enten
mail@svendeforeningen.dk eller til Kirsten Larsen på telefon 23 95 22 35
Ny kasserer
Da Kirsten Larsen ikke ønsker at genopstille som kasserer, skal der vælges en ny kasserer for foreningen. I
den forbindelse efterlyser bestyrelsen forslag til denne post. Forslag og henvendelser omkring en fremtidig
ny kasserer kan med fordel rettes enten til mail@svendeforeningen.dk, til Kirsten Larsen (hvis man vil høre
lidt om, hvad posten indebærer) på telefon 23 95 22 35 eller til formand Kasper Thaarup Hansen på telefon
23 49 99 95.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Frederiksborg Svendeforening

DOWNLOAD INDKALDELSE SOM PDF HER: Generalforsamling_2023

Back To Top