Skip to content

Den nye bestyrelse

Her ser du den nyvalgte bestyrelse i Svendeforeningen, der har konstitueret sig således:

Ole Stark, formand
Jan Nissen
Anders Kjergaard
Kasper Hansen
Ulrik Larsen
Jonathan Slott
Helle Roskvist, kasserer
Kirsten Larsen, suppleant

Back To Top