Skip to content

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling med efterfølgende spisning

Hermed indkaldes til generalforsamling, der afholdes

onsdag, den 15. marts 2017, kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Hasta La Vista udlejningslokaler beliggende Falkevej 15, 3400 Hillerød.

Busforbindelse:
Til de medlemmer som ønsker at benytte kollektiv transport til og fra generalforsamlingen, kan det oplyses, at Bus 324 (mod Kornmarksskolen Skævinge) kører fra Hillerød Station kl. 17.33 på dagen. Man skal herefter stå af ved busstoppestedet ved Falkevej, hvorefter der er 250 meter til fods hen til Hasta La Vista.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Foreningens budget for det kommende år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til Margrethevej 22 kld., 3400 Hillerød og være foreningen i hænde senest onsdag den 8. marts 2017.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
 • Kirsten Larsen, kasserer
 • Jonathan Slott, bestyrelsesmedlem (indtrådt i bestyrelsen efter Dorte Dalgaards udtrædelse af bestyrelsen i valgperioden).
 • Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem
 • Jonathan Slott, suppleant

9. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, og skal foretages senest onsdag den 8. marts 2017 på enten mail@fbsf.dk eller til Kirsten Larsen på telefon 23 95 22 35

Da Poul Erik Jensen ikke er villig til genvalg, efterlyser bestyrelsen forslag til nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. Eventuelle interesserede er velkommen til at kontakte formand Ole Stark på telefon 20 13 65 51 for at høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Med venlig hilsen
Frederiksborg Svendeforening

Back To Top