Skip to content

Generalforsamling aflyst: Ny dato 29/4

AFLYST: Generalforsamling med efterfølgende spisning Onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.00 er aflyst grundet Coronavirus.

Hermed indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes Onsdag den 29. april 2020 kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Hasta La Vista udlejningslokaler beliggende Falkevej 15, 3400 Hillerød.

Busforbindelse:
Til de medlemmer som ønsker at benytte kollektiv transport til og fra generalforsamlingen, kan det oplyses, at Bus 380R (mod Helsinge) kører fra Hillerød Station kl. 17.19 på dagen. Man skal herefter stå af ved busstoppestedet ved Tulstrupvej (Sophienborg Allé), hvorefter der er 270 meter til fods hen til Hasta La Vista.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Foreningens budget for det kommende år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til Margrethevej 22 kld., 3400 Hillerød og være foreningen i hænde senest onsdag den 20. marts 2020.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Ole Stark, formand
Kirsten Larsen, kasserer (på valg for 1 årig periode)
Ulrik Larsen, bestyrelsesmedlem
Kasper Thaarup Hansen, bestyrelsesmedlem
Jan Nissen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Larsen, suppleant (indtrådt i bestyrelsen i 2019)

9. Eventuelt.

Tilmelding til spisning er nødvendig, og skal foretages senest onsdag den 18. marts 2020 på
enten mail@svendeforeningen.dk eller til Kirsten Larsen på telefon 23 95 22 35

Med venlig hilsen
Frederiksborg Svendeforening

Back To Top